Poremećaj pretjerane proždrljivosti

Bulimija se definira kao poremećaj hranjenja čiji je uzrok, kao i kod anoreksije, psihološkog podrijetla. Ovaj poremećaj karakteriziraju epizode učestalog pretjerivanja u jelu, nakon čega slijedi pročišćavanje koje se postiže samoiniciranim povraćanjem, uzimanjem sredstava za čišćenje poput laksativa ili diuretika. …