Cijena spašavanja podataka u slučaju kvara hard diska

U današnje vrijeme se većina podataka čuva u digitalnom obliku i zbog toga je od iznimne važnosti paziti da ih se ne izgubi. Od slučajnog brisanja, pa sve do kvara uređaja za pohranu podataka, nisu rijetki slučajevi da ljudi ostaju bez važnih datoteka. 

No, ne brinite. Cijena spašavanja podataka s hard diska nije velika, a ono će vam pomoći da vratite sve datoteke do kojih više nemate pristup. Kroz ovaj tekst ćemo vas detaljnije upoznati s cijelim procesom i na koji način možete spriječiti gubljenje podataka.

Gubitak podataka
U današnje vrijeme se većina podataka čuva u digitalnom obliku i zbog toga je od iznimne važnosti paziti da ih se ne izgubi.

Gubitak podataka s tvrdog diska

Zanimljiva je činjenica da je upravo HDD komponenta računala koja se najčešće kvari. Za razliku od drugih komponenti koje su zadužene isključivo za rad računala i njihovom izmjenom se ne mijenja ništa, HDD je zadužen za pohranu svih podataka i zbog toga je ujedno jedna od najvažnijih komponenti. Do gubljenja podataka može doći iz raznih razloga, poput:

  • slučajnog brisanja važnih datoteka
  • računalnih virusa
  • kvar hard diska

Spašavanje podataka s HDD

Spašavanje podataka s HDD zahtjeva znanje i odgovarajuću opremu. O kvaru ovisi hoće li se moći spasiti svi podatci ili samo dio, a u većini slučajeva se može spasiti sve. U slučaju nekog većeg fizičkog kvara može doći do problema prilikom spašavanja, no fizički kvarovi su rijetkost. Cijena spašavanja podataka je zanemariva u odnosu na gubitak važnih datoteka i zbog toga nemojte sami pokušavati vratiti podatke, već odnesite tvrdi disk u servis koji je specijaliziran za to.

Kloniranje diska računala

Spašavanjem podataka se stvara slika kompletnog diska i prebacuje na novi uređaj imenuje se kloniranje diska računala. Tako odmah montiranjem novog diska u računalo možete nastaviti s radom, budući da se kopira sve što je bilo na prijašnjem. U nekim slučajevima, poput računalnih virusa, prilikom kloniranja se ujedno uklanjaju virusi. Imajte na umu da prilikom zamjene možete podatke prebaciti na SSD disk i tako poboljšati brzinu vašeg računala. U prošlosti su SSD diskovi bili veoma skupi, no danas je njihova cijena pristupačna svima.

YouTube video

Cijena spašavanja podataka s hard diska

Cijena spašavanja podataka s tvrdog diska ovisi od firme do firme, no bitno je imati na umu da će profesionalci sigurno spasiti podatke i spriječiti mogućnost njihovog gubitka. U slučaju da sami pokušate popraviti disk ili kopirati podatke, postoji mogućnost da trajno oštetite disk i tako onemogućite daljnje spašavanje u servisu. Zbog toga se nemojte „igrati“ i odmah prepustite posao profesionalcima, a u budućnosti se pobrinite da važne podatke kopirate na USB stick ili vanjski hard disk. Tako ćete u slučaju kvara biti sigurni da ih imate spremljeno i na drugom mjestu.

Članci iz iste kategorije:

Scroll to Top
Scroll to Top