brioni_1Prirodne ljepote pod zaštitom države

Nacionalni parkovi su zaštićeni prostori sa predivnom i netaknutom prirodom. U nacionalne parkove su svrstani svi prostori koji su nastali prirodnim putem, bez ljudskog miješanja. Osim toga, u nacionalne parkove se svrstavaju i parkovi prirode koji imaju floru i faunu specifičnu za taj kraj. U Hrvatskoj postoji osam nacionalnih parkova.

Najpoznatiji nacionalni park u Hrvatskoj jesu Brijuni. Brijuni se sastoje od dva velika ostrva (Mali Brijun i Veliki Brijun) i jedanaest manjih ostrva. Davne 1893. godine austrijski industrijalac kupuje Brijune i od njih pravi turističku atrakciju- samo birane životinje su dovedene na ostrvo, a tamošnji vinogradi specijalnih sorti i do dan danas daju bogat rod. Isušivanjem močvara, građenjem hotela, golf i teniskih terena, Brijuni su privukli svjetsku pažnju. Brijuni su, takođe, bili ljetna destinacija Josipa Broza Tita koji je tamo dovodio istaknute političare.

…more »